"Przyborski" sp. z o.o.     

69-220 O¶no Lubuskie
ul.Szeroka 4/1
tel. (095) 757 57 00
fax (095) 757 57 25
e-mail: przyborski{'at'}hoga.pl
MAPA

Biznes Projekt Sp. z o.o.
66-400 Gorzów
tel. 507 112 514
           

     

1.Biuro rachunkowe (licencja MF nr 00234)

- księga przychodów i rozchodów
- ryczałt
- księgi handlowe
- płace i ZUS

2.Wycena nieruchomo¶ci (uprawn. MGPiB nr 291)
dla potrzeb:

- zabezpieczenia kredytów
- ustalenia amortyzacji
- kupna - sprzedaży
- odszkodowania

tel.0-509 530 013
3.Analizy ekonomiczno-finansowe

- biznesplan
- doradztwo

tel.0-507 112 514
4.Doradztwo w zakresie budownictwa

- projekty i nadzory budowlane

tel. 0-509 530 013

przyborski.com.pl